Säg det öppet och var inte överensstämmande med de vilsna

Fråga: Vad är domen för den som är passiv när det kommer till huruvida Qur’ânen är skapad eller inte?

Svar: Han är vilsen. Han är vilsen och vilseledande. Det är inte tillåtet att vara passiv. Man skall uttryckligen säga att Qur’ânen är Allâhs (´azza wa djall) uppenbarade tal och inte skapad. Detta skall sägas uttryckligt och öppet. Man skall inte säga att det skall tigas om frågan. Det är en överensstämmelse med de vilsna.