”Säg att Ibn Hadjar och an-Nawawî är Ashâ´irah”

Fråga: När du nämner Ibn Hadjar och an-Nawawî kräver vissa att du nämner att de är Ashâ´irah så att du inte vilseleder människorna. Hur pass stämmer det?

Svar: Det saknar grund. Det saknar grund.