Saddâm Husayn avslöjade Surûriyyah

Vad beträffar Surûriyyah, så är de anhängare till Muhammad Surûr Zayn-ul-´Âbidîn. I början följde de Sunnah. Det fanns meningsskiljaktigheter mellan dem och al-Ikhwân al-Muslimûn och likaså mellan dem och organisationen Ihyâ’ at-Turâth. Det är dock konstigt och märkligt hur de alla, inklusive Sûfiyyah, enas mot Ahl-us-Sunnah. De kan likaså enas med Shî´ah mot Ahl-us-Sunnah.

Skenbart kallade Surûriyyah till Sunnah. Vi och våra bröder hyllade deras tidskrift ”al-Bayân”. Det som avslöjade dem var Saddâm-gate. I sin tidskrift började de anklaga de lärda för att inte förstå sig på de nutida frågorna medan de själva visade sitt stöd till Saddâm. Islams fiender gläds när muslimerna råkar ut för något liknande. De påstår att det är de som förstår sig på de nutida frågorna. Faktum är att verkligheten har bekräftat att det de förträffliga lärda, som Shaykh Ibn Bâz, Shaykh al-Albânî och andra, har sagt är sanningen, nämligen att Saddâm – må Allâh straffa honom med prövningar – ville belägra Kuwait och Saudiarabien och låta Ba´th-partiets lära strömma från Makkah och al-Madînah. Människorna tar emot Ba´th-partiet. Lov och pris tillkommer Allâh som förnedrade Saddâm och hans språkrör från al-Ikhwân al-Muslimûn, regeringarna som stödde honom, Surûriyyah och andra. Allâh har förnedrat dem och låtit dem förlora.

Det blev klart och tydligt att de är Hizbiyyûn.