Sådant skadar inte islam

https://www.alriyadh.com/net/article/768381
1433-10-28/2012-09-15

Saudiarabiens Muftî och ledaren för styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh fastställde att det största stödet till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är att rätta sig efter honom och hans Sunnah, ha kunskap om hans liv och sprida islams värde och läror.

Han sade också att det illasinnade försöket att sprida nidfilmen mot profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer varken att skada profetskapet eller islam på något som helst sätt. Allâh (´azza wa djall) har upphöjt Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och förnedrat den som motsätter sig honom. Han har skänkt honom den klara segern, skyddat honom från människorna, skonat honom de gäckande, skänkt honom det mycket goda och fått den som hatar honom vara avskuren.

Han satte också en stor vikt vid att muslimerna måste fördöma det illasinnade försöket utmed det som Allâh (´azza wa djall) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har föreskrivit. Vreden skall inte få dem att överskrida det föreskrivna för det förbjudna och på så sätt omedvetet leva upp till en del av filmens syfte. Likaså är det förbjudet att straffa oskyldiga människor, ge sig på förbjudna liv och egendomar eller bränna eller riva allmänna anläggningar på grund av syndarens synd.

Likaså uppmanade han världens länder och internationella organisationer att bestraffa den som beter sig respektlöst mot profeterna och sändebuden.