Sådant gör bara myndigheterna

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 338

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den av er som ser något dåligt skall ändra det med handen. Om han inte klarar av det, får han göra det med tungan. Om han inte klarar av det, får han göra det med hjärtat – och det hör till den svagaste tron.”1

Får vem som helst ändra med handen? Tillsynes gäller hadithen alla som ser orätt, men om vi refererar till generella principer inser vi att den inte gäller alla människor idag. För om vi säger att den gäller alla, kan vem som helst idag som felaktigt uppfattar något som orätt få för sig att börja ändra på det och följaktligen orsaka kaos bland människorna. Däremot får mannen i huset lov att ändra med sin hand, ty han är ju mannen i huset, på samma sätt som makthavaren och hans ställföreträdare får ändra med handen.

1Muslim (78).