Sådant får återberättas från Bokens folk

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/280)

Allâh (´azza wa djall) sade:

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ

Qâf. VID denna ärorika Qur’ân!”1

Qâf är en av bokstäverna som vissa suror inleds med, liksom Hans (ta´âlâ) ord:

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ

Sâd. VID DENNA ärofulla Qur’ân!”2

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

Nûn. VID PENNAN och det som skrivs ned!”3

الم

Alif Lâm Mîm.”4

حم

Hâ Mîm.”5

طسم

Tâ Sîn Mîm.”6

Så sade bland andra Mudjâhid, vilket har nämnts i början av ”al-Baqarah” varför det inte finns något behov av repetition.

Vissa bland Salaf ska ha sagt att Qâf är en bergskedja som omger hela jorden. Förmodligen – och Allâh vet bättre – är det en av israeliternas myter som de har anammat eftersom det är tillåtet att återberätta dem inom sådant som varken bekräftas eller beljugs. Jag tror att allt sådant har hittats på av deras kättare som de för folk bakom ljuset med. På samma sätt har hadîther hittats på om detta samfunds profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), trots samfundets lärdes och imamers förträfflighet. Det var inte längesen. Vad ska då sägas om israeliterna som levde mycket tidigare än så, hade endast ett fåtal memorerande och granskande lärde, föll för spritmissbruk och vilkas lärde förvrängde Allâhs skrifter och budskap? När föreskriften tillåter återberättelser från dem med hadîthen:

Återberätta från israeliterna, det är harmlöst.”

åsyftar den allt rimligt, inte det som framstår som orimligt, falskt och lögn.

150:1

238:1

368:1

42:1

540:1

626:1