Sådant bevittnar inte de troende

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

De som inte vittnar falskt och som, när de träffar på lättsinnigt tal, går vidare med värdighet.”1

adh-Dhahhâk och de flesta Qur’ân-tolkarna sade om:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

De som inte vittnar falskt…”

De bevittnar inte avguderi.”

´Alî bin Talhah sade:

Det bevittnar inte falska vittnesmål.”

´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Han som vittnar falskt skall piskas fyrtio gånger, få ansiktet svärtat och visas upp för hela marknaden.”

Ibn Djuraydj sade:

De bevittnar inte lögn.”

Mudjâhid sade:

De bevittnar inte hedniska högtider.”

Det har också sagts att versen åsyftar jämmer. Qatâdah sade:

De hjälper inte lögnarna med deras lögn.”

Muhammad bin al-Hanafiyyah sade:

De bevittnar inte nonsens och sång.”

Ibn Mas´ûd sade:

Sång får hyckleriet att växa i hjärtat liksom vatten får odlingen att växa.”

125:72