Sådana gagnas inte av bevis

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ

”Men även om du gav dem som fick ta emot skriften alla bevis, skulle de inte följa din böneriktning; du skall inte heller följa deras böneriktning.”1

Denna vers består av en väldig tröst och uppmuntran till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Inga budskap påverkar dessa människor. De återvänder inte till sanningen om än alla bevis läggs fram för dem, än mindre ett enda bevis. De utelämnar inte sanningen för ett annat bevis eller för ett tvivel så att de står och väger mellan det som de har och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap och sedan lämnar sin villfarelse när sanningen klargörs. Nej! De utelämnar sanningen upproriskt och omedgörligt samtidigt som de vet att de har ingenting alls att gå på. Den som är på det viset gagnas aldrig av bevis.

12:145