Sådana frågor tas till domstolen

Fråga: Jag gifte mig med en förmyndare men utan vittnen…

Svar: Dessa äktenskapskontrakt får du ta till domstolarna. Jag svarar inte på sådant bara sådär. Det måste finnas regler och annat. Det finns hos domstolen.