Sådan far, sådan son

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sju stycken kommer att vara i skuggan av Allâhs tron på Dagen då det inte finns någon annan skugga än Hans skugga; en rättvis ledare, en ungdom som växer upp med att dyrka Allâh…”

Hur växer dagens ungdom upp med att dyrka Allâh?

Svar: Han växer upp så om han uppfostras så och bor i ett dyrkande hem. Så kommer barnet att växa upp:

Vårt barn växer utmed det hans fader har vant honom vid

Det råder inga tvivel om att barnet växer upp utmed det som finns i hemmet. På gott och ont.