Så viktig är arabiskan

´Allâmah Abû Muhammad ´Alî bin Hazm al-Andalusî (d. 456)

at-Talkhîs li Wudjûh-it-Takhlîs, sid. 127-128

Beträffande grammatik och språkvetenskap, är en del ålagda att lära sig dem. Ty Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

VI HAR aldrig sänt ett sändebud som inte talade samma språk som hans folk, så att han kunde klargöra för dem.”1

Han uppenbarade Qur’ânen för Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ

… på ren och klar arabiska.”2

Den som inte kan grammatik och språk kan inte heller språket med vilket Allâh förklarar vår religion och tilltalar oss, och den som inte kan det kan inte heller sin religion, och den som inte kan sin religion måste lära sig den. I så fall är det obligatoriskt och plikt för honom att lära sig grammatik och språk. Någon måste som sagt kunna det. Faller vetskap om grammatik faller förståelsen om Qur’ânen och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth – därmed faller även islam. Så den som studerar grammatik och språk för att upprätthålla föreskriften, förstå Allâhs tal och Hans profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal och få andra att förstå det, erhåller en väldig belöning och en hög ställning som ingen ska försumma.

114:4

226:195