Så vet man om Djamâ´at-ut-Tablîgh är en av de 72 vilsna sekterna

Fråga: Är Djamâ´at-ut-Tablîgh en av sekterna som nämns i hadîthen?

Svar: Om du vill veta i fall de tillhör sekterna i hadîthen, skall du jämföra dem med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och följeslagarnas lära. Om de stämmer överens med dem, har de rätt. Om de avviker från dem, tillhör de de vilsna sekterna. Detta är kriteriet. Jämför dem med Qur’ânen och Sunnah. Det är Qur’ânen och Sunnah som dömer huruvida de tillhör de vilsna sekterna eller inte. Den som färdas på Qur’ânens och Sunnahs väg, tillhör han den räddade gruppen. Den som avviker från dem som följer Qur’ânen och Sunnah, tillhör han de vilsna sekterna. Kalla dem vad du vill.