Så vet kvinnan att hennes månadscykel är över

Fråga: En kvinna får sin månadscykel. Den sjunde dagen upphör blodet helt. Den åttonde och nionde dagen ser hon missfärgningar. Den tionde dagen ser hon genomskinliga flytningar. Vad skall hon göra? Skall hon be och fasta den åttonde och nionde dagen? Vad menas med rent tillstånd? Är det att mensblodet upphör eller att det är torrt eller att hon får sina genomskinliga flytningar?

Svar: Ett rent tillstånd går ut på att blodet upphör komma och inte att det är torrt. En kvinnas mensblod kan vara torrt ett dygn eller ett halvt dygn. Det är dock fortfarande mensblod. Det är först när hon vet att blodet har slutat komma som hon är ren. De missfärgningar som kommer efteråt gör inget. Umm ´Atiyyah sade:

”Vi brukade inte anse det grumliga och det gulaktiga efter menstruationsperioden vara något.”1