Så vet du vem som är lärd

Poängen ligger i att personen skall vara lärd och en referens. Det kan uppnås på flera sätt däribland att de lärda med en djupt rotad kunskap säger att han är lärd, manar till studier med honom och refererar till honom. Mâlik bin Anas (rahimahullâh) sade:

”Jag gav inte ett utslag förrän sjuttio stycken [lärda] sade att jag var berättigad.”1

ash-Shâtibî (rahimahullâh) sade:

”Om inte de lärda vittnar för en person förblir han i sitt grundläggande tillstånd som okunskap till dess att andra vittnar för honom och han själv vet vad de vittnar för honom om. Annars råder det inga tvivel om att han antingen har okunnighet eller också tvivel. Den som är i dessa två tillstånd och tar för sig gör det endast utav lusten.”2

1Abû Nu´aym i ”al-Hilyah” (6/316) och al-Khatîb al-Baghdâdî i ”al-Faqîh wal-Mutafaqqih” (2/325) med en god berättarkedja. Se https://www.webbofs6.sg-host.com/da-gav-salaf-lektioner/

2al-I´tisâm (2/235).