Så vet du vem du skall fråga om utslag

Fråga: Hur skall en muslim känna till de pålitliga lärda när han vill be dem om ett utslag?

Svar: Genom att se hur människor vänder sig till vissa lärda till skillnad från andra. Han skall gå till dem som är accepterade av människorna. Människorna känner de lärda. I helhet vet människorna vilka de lärda är. När de refererar till en person och Allâh låter honom bli accepterad, så är det ett bevis för att han utgör en referens i sakfrågan. Och när den muslimske makthavaren utser personer till utslag så är det till dem som du skall referera till för utslag.