Så vet du att Hizbiyyûn inte bryr sig om islam

Till sist klarnar allting och Hizbiyyûn kommer att avslöjas. Sunnahs lärda är skyldiga att klargöra Hizbiyyûns tillstånd. Dessa Hizbiyyûn fördunklar de förträffliga lärda som kallar till Allâhs religion. Vem är det som säger att de bryr sig om islam? Om de verkligen hade brytt sig om islam skulle de inte förtalat de förträffliga lärda. De förtalar dem bara för att de inte håller med om deras partiväsen.

Må Allâh därför belöna honom – Shaykh Rabî´ al-Madkhalî – väl. Han är dock inte felfri. Vi säger inte att han inte gör fel. Alla gör vi rätt och fel. Alla har vi okunskap om något och kunskap om något annat.