Så vet du att en kallare är vilsen

Ett tredje drag som kännetecknar Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’ är att de följer sin lust. Det poängterade Allâh (ta´âlâ) när Han sade:

فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ

”Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant i Skriften som är oklart, när de försöker så split och förvirring genom [godtycklig] tolkning av dess innersta mening.”1

Villfarelse är avvikelse från sanningen utav kärlek till lusten2.

Exempel på följda lustar är att vissa kallare har i alla tider ansett att en kallare kan kalla till Allâhs religion på ett annat sätt än profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares sätt.

Sûfiyyah kallar till Allâhs (ta´âlâ) religion via sång.

al-Ikhwân al-Muslimûn anser det vara korrekt att kalla till Allâhs religion via skådespel, teater, dans och dylikt.

Djamâ´at-ut-Tablîgh anser det vara korrekt att kalla till Allâhs (ta´âlâ) religion via begränsade utgångar och liknande.

Det råder inga tvivel om att det är ett sätt att prioritera lusten framför vägledningen. Det finns bevis i föreskriften att handlingen som inte stämmer överens med Allâhs föreskrift är avslagen och ej accepterad.

13:7

2al-I´tisâm (3/172) av ash-Shâtibî.