Så varnar al-Ladjnah ad-Dâ’imah för böcker med Irdjâ’ i

Fråga: En person som har avvisats av al-Ladjnah ad-Dâ’imah i samband med en Îmân-relaterad fråga påpekade i en av sina böcker att du har tagit tillbaka din avvisning av honom och att styrelsen (al-Ladjnah ad-Dâ’imah) inte har förstått honom väl. Till följd därav avvisade de honom. Hans bok är tryckt och utspridd. Hur pass stämmer detta då det har uppstått oklarheter kring detta?

Svar: Det är en lögn. Det är en ren lögn. Jag har inte tagit tillbaka något. Vad gäller boken, finns det fel i den. Hans tal om Îmân är fel. Jag har inte tagit tillbaka det. Det finns inget som är så enkelt för dessa människor som att ljuga för att få med sig människor.

Styrelsen (al-Ladjnah ad-Dâ’imah) ger inget beslut förrän alla medlemmar har skrivit under och gett sitt samtycke. Ingen av dem har tagit tillbaka något. Ty de har inte haft bråttom. De tar det lugnt när de ger ut domar.

Boken är som sagt utmed utslaget. Det finns ett stort fel och Irdjâ’ i boken.