Så var Salafs metod

När det kommer till Allâhs (´azza wa djall) egenskaper som nämns i Qur’ânen och autentisk Sunnah, så går Salafs (rahimahumullâh) metod ut på att bekräfta och framföra dem ordagrant och dementera deras beskaffenhet.

Vissa människor har dementerat dem varpå de förkastar det Allâh bekräftar.

Andra människor som bekräftar dem har spekulerat i deras beskaffenhet.

Den berömvärda metoden är den mittersta. Ty tal om egenskaperna hör till tal om essensen. När essensen bekräftas är det dess befintlighet som bekräftas, inte dess beskaffenhet. Detsamma skall göras med egenskaperna. Vi bekräftar dem bara för att de bekräftas i Qur’ânen och Sunnah. Detta var Salafs metod. Makhûl och az-Zuhrî sade:

Framför dessa hadîther ordagrant.”

Om vi blir frågade hur vi kan tro på något som inte kan omfattas med kunskap, säger vi att vår tro är korrekt enligt Honom som har ålagt oss den. Vi begriper det vi har förpliktigats ändock vi inte känner dess beskaffenhet. Han har ju befallt oss att tro på Hans änglar, skrifter, sändebud, den Yttersta dagen, paradiset och allt vad det innebär och helvetet och allt vad det innebär. Naturligtvis saknar vi vetenskaplig och detaljerad omfattning om det omnämnda, men Han har ålagt oss att betro det allmänt sett.