Så var Ibrâhîm och Mu´âdh bin Djabal

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/769)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

”IBRÂHÎM var en föregångsman och, i sin rena, ursprungliga tro, ett exempel. Han böjde sig under Allâh och var ingen avgudadyrkare.”1

Allâh (ta´âlâ) hyllade Sin slav, Sitt sändebud och Sin förtrogne vän Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), monoteisternas ledare och profeternas fader, och rentvådde honom från avguderi, judendom och kristendom. Att han var en föregångsman betyder att han var en förebildlig ledare. Att han var böjd under Allâh betyder att han var ödmjuk och lydig. Renlärig åsyftar att han dyrkade Allâh allena och var ingalunda avgudadyrkare. Således sade Han:

وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

”… och var ingen avgudadyrkare.”

Sufyân ath-Thawrî återberättade Salamah bin Kuhayl, från Muslim al-Butayn, från Abûl-´Ubaydayn som frågade ´Abdullâh bin Mas´ûd om versen varvid han svarade:

”Föregångsman betyder att han undervisar godhet, böjd betyder att han lyder Allâh och Hans sändebud.”

ash-Sha´bî sade: Farwah bin Nafwal al-Ashdja´î berättade för mig: Ibn Mas´ûd sade:

”Mu´âdh var en föregångsman och, i sin rena, ursprungliga tro, ett exempel.” Jag tänkte att Abû ´Abdir-Rahmân hade fel och sade: ”Men Allâh sade:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

”IBRÂHÎM var en föregångsman och, i sin rena, ursprungliga tro, ett exempel. Han böjde sig under Allâh och var ingen avgudadyrkare.”

Han sade: ”Vet du vad föregångsman och böjd betyder?” Jag sade: ”Allâh vet bättre.” Han sade: ”Föregångsman betyder att han undervisar godhet, böjd betyder att han lyder Allâh och Hans sändebud. Så var Mu´âdh.”

116:120