Så var följeslagarnas läderstrumpor

´Abbâs ad-Dûrî sade: Yahyâ bin Ma´în berättade för oss: ´Abdur-Razzâq berättade för oss: Jag hörde ath-Thawrî säga:

”Bestryk dem så länge de fastnar på fötterna. Det spelar ingen roll om de är trasiga. Så var även Utvandrarnas och Hjälparnas läderstrumpor; trasiga och ihåliga.”