Så väljer du din lärare

Imâm Abû Bakr Muhammad bin al-Husayn al-Âdjurrî
Fardh Talab-il-´Ilm, sid. 126

Om en person säger ”När vi kommer in i moskén ser vi hur en stor folkmassa har samlats. Det sägs att alla är lärda. Vem befaller du oss att sitta med?”, är svaret följande:

Om du har förståelse, kännedom och skarphet, skall du leta efter varenda en som du vet lär muslimerna den kunskap som de måste lära sig och praktisera, får dem att begripa den och manar dem till rening, bön, allmosa, fasta, vallfärd, kamp, kunskap om de lovliga och olovliga inkomsterna, utförandet av plikterna och avhållsamhet från det förbjudna, kunskap om att vara bra mot föräldrarna, bevara släktbanden, styra sin hustru och sina barn, skydda lemmarna, äta, dricka och klä sig korrekt, skapa brödraskap, tacka Allâh (´azza wa djall) för Hans gåvor, varna för synder, locka till ädla karaktärer och liknande, skall du hålla dig till honom och hålla dig borta från andra. Du skall veta att det är den här kunskapen som du är befalld att lära ut. Håll dig därför till de lärde som lär ut liknande ämnen.