Så väldig Allâh är!

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/87)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över allt vad de avgudar!”1

De högaktar inte Allâh som sig bör varför de dyrkar andra än Honom. Han (ta´âlâ) underrättade om Sin väldighet och sade:

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”

´Abdul-Wâhid al-Mulayhî underrättade oss: Ahmad bin ´Abdillâh an-Nu´aymî underrättade oss: Muhammad bin Yûsuf underrättade oss: Muhammad bin Ismâ´îl berättade för oss: Âdam berättade för oss: Shaybân berättade för oss, från Mansûr, från Ibrâhîm, från ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”En rabbin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Muhammad! Vi läser hur Allâh skall placera himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, träden på ett finger, vattnet på ett finger, marken på ett finger och resten av skapelserna på ett finger och säga: ”Jag är Konungen.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började skratta så att hans kindtänder syntes som en bekräftelse av rabbinens ord. Därefter läste Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara i Hans grepp och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh skall vika himlarna varefter Han tar dem i Sin högra hand och säger: ”Jag är Konungen!” Därefter viker Han jordarna i Sin vänstra hand och säger: ”Jag är Konungen! Var är de tyranniska? Var är de högmodiga?”2

Hadîthen är autentisk och rapporterad av Muslim.

139:67

2al-Bukhârî (7413) och Muslim (2148).