Så valde an-Nâbhânî åsikter

Publicerad: 19.10.02

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (882)

Tid: 47:47

Jag sade till honom1 att hans avhandlingar och böcker verkligen vittnar om att han inte vidhåller någon särskild rättsskola. Det är något vi har gemensamt, men samtidigt inte. Vad utgår du ifrån när du anammar exempelvis en åsikt från Abû Hanîfah, en annan från ash-Shâfi´î och en tredje från Dhâhiryyah? Hans svar var:

”Jag tittar efter vad som passar samfundet idag och väljer den mest passande åsikten.”

Då förstod jag att han har samma metod som många egyptier och deras jämlikar; följd lust. Den värsta lusten är att rätta sig efter samfundets lust. Ty när en person följer sin egen lust, är det bara han som far vilse. Men när han följer samfundets lust går både han och samfundet vilse.

1Hizb-ut-Tahrîrs grundare Taqiyy-ud-Dîn al-Nâbhânî.