Så uppnås vishet och innovation

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/63-64)

Abû ´Amr Hamdân berättade att han hörde Abû ´Uthmân al-Hîrî säga:

“Den som låter sina tal och handlingar styras av Sunnah kommer att tala vist. Och den som låter sig styras av lust kommer att tala innovativt. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا

“… men om ni lyder honom är ni på rätt väg.”1

Också sade Allâh (ta´âlâ):

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

“Och låt dig inte påverkas av lust; då kan du lockas att överge Allâh väg.”2

Abû ´Uthmân al-Hîrî sade:

“En man är inte fulländad förrän hans hjärta ser likgiltigt på det han ger och på det han tar, ära och förnedring.”

Abû ´Uthmân sade till Dja´far bin Hamdân:

“Ser ni inte hur nåd stiger ned över de rättfärdiga?” Han svarade: “Jo.” Tänk dig då Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som är de rättfärdigas ledare.”

124:54

238:26