Så uppnås kunskap enligt ignoranta Sûfiyyah

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً

”Och förbarma Dig i Din nåd över oss.”1

Förmodligen klänger sig ignoranta Sûfiyyah och hedniska mystiker fast i denna och liknande verser. De säger ju att kunskap är något man får av Allâh i skänk utan anskaffande studier. Läsa böcker och blad är bara distraherande, menar de. Deras resonemang är förvisso förkastat.

13:8