Så uppnås fromhet och paradis

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)
Fath-ul-Qadîr (1/543)

Allâh (´azza wa djall) sade:

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ

”Ni kommer inte att uppnå fromhet, förrän ni skänker det som ni älskar; Allâh har full kännedom om vad ni ger.”1

Fromhet är goda handlingar. Ibn Mas´ûd, Ibn ´Abbâs, ´Atâ’, Mudjâhid, ´Amr bin Maymûn och as-Suddî sade:

”Fromhet är paradiset.”

Med andra ord betyder versen att ni inte kommer att uppnå rättfärdiga handlingar eller paradiset förrän ni skänker av era egendomar det som ni älskar. Denna tolkning stöds av Ibn Mas´ûds läsning:

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ بعض ما تُحِبُّونَ

”Ni kommer inte att uppnå fromhet, förrän ni skänker något av det som ni älskar.”
Det har också sagts att (ما) är relativpronomen varför versen betyder:

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ

”Ni kommer inte att uppnå fromhet, förrän ni skänker det som ni älskar.”

Det vill säga spenderade egendomar som välgörenhet och annan dyrkelse. Det har också sagts att den syftar på obligatorisk allmosa.

وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ

”Allâh har full kännedom om vad ni ger.”

Oavsett om det som ni skänker är bra eller dåligt så har Allâh full kännedom om det.

1 3:92