Så upphör problematiken

Fråga: Vad får oss att avleda Ibn ´Abbâs rapportering om sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskådning av Allâh från att vara verklig eller försvaga en av de två hadîtherna? Och hur är en hjärtlig beskådning?

Svar: Vi har inte försvagat någon hadîth. Båda är autentiska och de kan kombineras. Om de kan kombineras, anser de lärda att de skall kombineras så att bådadera kan praktiseras och förstås på vardera sätt. Att Ibn ´Abbâs rapportering tolkas som att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg sin Herre med hjärtat förstås via andra bevis däribland:

”Ett ljus. Hur skall jag se Honom?”

och:

”Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser av Sin skapelse.”

Via dem förstår man att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) dementerade den ögonrelaterade beskådningen. De båda uttalandena har kombinerats och problematiken har upphört.