Så upphör enrum

Fråga: Upphör enrum om kvinnan sitter i en bil med sin femårige, dock uppmärksamme, son och en chaufför?

Svar: Enrum upphör först när den tredje personen, man som kvinna, är könsmogen. Först då upphör enrum.