Så uppfylldes Moses lag på två gamla män

Tillägg till Daniel A:51

https://old.bibeln.se/las/2k/till_dan

51Daniel svarade: ”Skilj dem åt och håll dem på avstånd från varandra, så skall jag förhöra dem.” 52När man hade skilt dem åt kallade han till sig den ene av dem och sade: ”Du som har åldrats i ondska, nu har dina gamla synder hunnit upp dig, 53de orättfärdiga domar du fällde när du dömde oskyldiga och frikände skyldiga, fastän Herren säger: Den oskyldige, den som har rätt, skall du inte sända i döden. 54Om det nu är så att du såg kvinnan, tala då om vad det var för träd de låg under när du såg dem.” Han svarade: ”Under en pil.” – 55”Det var rätta ordet, den lögnen blev din död”, sade Daniel. ”Guds ängel har redan fått befallning att genomborra dig med sin pil.” 56Sedan skickade han bort honom och lät föra fram den andre och sade: ”Du som är ättling till Kanaan och inte till Juda, skönheten har dårat dig och begäret har fört dina tankar på avvägar. 57Så här har ni behandlat Israels döttrar, och de har gjort er till viljes av rädsla, men denna dotter av Juda fann sig inte i era lagbrott. 58Säg mig nu alltså vad det var för träd de låg under när du ertappade dem.” Han svarade: ”Under en järnek.” – 59”Det var rätta ordet, den lögnen blev din död också”, sade Daniel. ”Guds ängel står beredd att klyva dig med svärdets järn. Han skall göra slut på er båda.” 60Då ropade alla de församlade högt och prisade Gud, som räddar dem som sätter sitt hopp till honom. 61De vände sig mot de två gamla männen, eftersom Daniel med deras egna ord hade visat att de hade vittnat falskt, och lät dem lida det samma som de i sin ondska hade tänkt ut mot sin nästa, 62så att Moses lag blev uppfylld, och de avrättades. Så räddades ett oskyldigt liv den dagen.