Så underlättas svårigheter

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

al-Wâbil as-Sayyib, sid. 184-185

Erinran (الذكر) om Allâh (´azza wa djall) underlättar svårigheter, förenklar besvärligheter och mildrar motigheter. Aldrig erinrar sig en människa Allâh (´azza wa djall) i samband med en svårighet utan att den underlättas, eller ett besvär utan att det förenklas, eller en motighet utan att den mildras, eller ett obehag utan att det upphör eller en möda utan att den avtar. Erinran om Allâh (´azza wa djall) medför alltså räddning efter besvärlighet, underlättnad efter svårighet och befrielse efter oro och bekymmer.