Så tror vi

Abû Hâtim ar-Râzî sade: Ahmad bin Hanbal berättade för oss: Wakî´ berättade för oss Isrâ´îls hadîth, från Abû Ishâq, från ´Abdullâh bin Khalîfah, från ´Umar som sade:

När Herren sätter sig på stolen låter den som en ny sadel.”

En man som satt hos Wakî´ tog illa upp. Wakî´ blev arg och sade:

Vi var med om att al-A´mash och Sufyân återberättade dessa hadîther utan att fördöma dem.”

Yahyâ bin Yahyâ at-Tamîmî sade: Jag hörde Wakî´ säga:

”Den som betvivlar att Qur’ânen är Allâhs tal – det vill säga oskapad – är otrogen.”

Ahmad bin Ibrâhîm ad-Dawraqî sade: Jag hörde Wakî´ säga:

”Vi underkastar oss dessa hadîther bokstavligt. Vi frågar inte ”Varför?” eller ”Hur?” Exempel på dem är hadîthen:

”Allâh skall hålla himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, bergen på ett finger, träden och markerna på ett finger och skapelserna på ett finger.”1

Abû Hishâm ar-Rifâ´î sade: Jag hörde Wakî´ säga:

”Den som påstår att Qur’ânen är skapad påstår att den är bildad. Den som påstår att Qur’ânen är bildad hädar.”

1al-Bukhârî (8/423) och Muslim (2786).