Så tror den troende av Ahl-us-Sunnah

471 – Muhammad bin Yûnus as-Sarkhasî. Han framförde flera saker från vår imam Ahmad däribland den troende av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs egenskaper…

Jag hörde Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal säga:

”Den troende av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs egenskaper är…

Han ber för de muslimska ledarna och revolterar inte mot dem. Han krigar inte i prövningar. Han stannar hemma.

Han tror på att paradisets folk skall se sin Herre (´azza wa djall).

Han tror på att monoteisterna skall utträda ur Elden efter att ha förkolnat.

Allt detta har profetiska hadîther berättat om. Vi tror på dem och bekräftar dem och jämför inte dem med något annat. Detta har hela världens lärda enats om.”