Så tror Ahl-ul-Bid´a

De vilsna filosofer och skolastiker som försöker kombinera religionen med förnuftet stiftar först en religion och principer till den religionen som de har innoverat med sina teorier. Sedan jämför de Qur’ânen och Sunnah med det.

Om det är överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah, argumenterar de med dem som en dogm utan att bero på dem.

Om det inte är överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah, kan det hända att de vinklar dem och tolkar dem på ett felaktigt sätt. Så gör deras imamer. Annars vänder de bara Qur’ânen och Sunnah ryggen och överlåter kunskapen om deras betydelse till Allâh. Så gör deras lekmän.

I grund och botten skiljer sig de båda gruppernas grund från sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. De utser sina innoverade åsikter till rådande argument som måste tillämpas och betros. Enligt dem är den oliktänkande antingen otrogen eller också ignorant som är okunnig om sakfrågan och saknar kunskap om det förnuftiga och principerna.