Så trodde efterföljarna och deras efterföljare

al-Qâdhî ´Abdul-Wâsi´ ash-Shâfi´î och andra skrev till mig, från Abûl-Fath al-Madâ’inî: ´Ubaydullâh bin Muhammad bin Abî Bakr Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqî underrättade oss: Min farfar underrättade oss i sin bok ”al-Asmâ’ was-Sifât”: Abû ´Abdillâh al-Hâfidh underrättade oss: Muhammad bin ´Alî al-Djawharî underrättade oss i Bagdad: Ibrâhîm bin al-Haytham berättade för oss: Muhammad bin Kathîr al-Massîsî berättade för oss: Jag hörde al-Awzâ´î säga:

Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi tror på Hans egenskaper som nämns i Sunnah.”

al-Walîd bin Muslim berättade att han hörde al-Awzâ´î säga:

När Allâh vill ett folk ont låter Han dem debattera och hindrar dem från handlingar.”