Så trodde at-Tabarî på Allâhs egenskaper 2

Vi bekräftar alla dessa betydelser som nämns i hadîtherna, Qur’ânen och uppenbarelsen utmed det förstådda från bekräftelsens realia och vi negerar liknelse. Därför säger vi att Han hör ljud utan att de skär igenom ett öra eller organ som mänskliga organ.

Han ser ting med en syn som inte liknar människornas syn som är deras organ.

Han har två händer, en högerhand och fingrar. De är inga organ. Hans händer är två utsträckta händer med favörer till skapelsen och de undanhåller inte det goda.

Han har ett ansikte som inte är likt människornas organ som består av kött och blod.

Han skrattar mot den Han vill och vi säger inte att det är en grimas som visar tänderna.

Han stiger varje natt ned till den nedersta himlen.