Så trodde al-Awzâ´î och efterföljarna

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Utefter förmåga skall jag härmed nämna några konkreta uttalanden från Salaf så att deras dogm klargörs. Med en autentisk berättarkedja citerade Abû Bakr al-Bayhaqî al-Awzâ´î som sade:

Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi tror på Hans egenskaper som nämns i Sunnah.”1

KOMMENTAR

Abû ´Amr al-Awzâ´î tillhörde de stora imamerna och var den kunnigaste i Levanten. På sin tid var han en referens och brukade säga:

Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi tror på Hans egenskaper som nämns i Sunnah.”

Han hade ju träffat en stor mängd efterföljare som sade att Allâh (djalla wa ´alâ) är ovanför tronen. De betrodde och bekräftade att Han är ovanför alla skapelser. De trodde också på alla andra Allâhs egenskaper som nämns i bekräftad Sunnah, liksom de betrodde egenskaperna som nämns i Qur’ânen. Egenskaperna som nämns i Qur’ânen, däribland Hans kunskap, visdom, nåd, höghet och resning över tronen, är sanna. Detsamma gäller autentiska hadîther som utgör en andra uppenbarelse. Qur’ânen är den första uppenbarelsen och Sunnah är den andra. Det som nämns i Sunnah är likt det som nämns i Qur’ânen; det måste betros, bekräftas, erkännas, propageras och försvaras.

1al-Asmâ’ was-Sifât (2/150).