Så tolkar Mu´tazilah den versen

Allâh (´azza wa djall) sade:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Därefter reste Han sig över tronen.”1

Mu´tazilah tolkar resningen (الإستواء) som erövring (الإستيلاء) och kväder:

Bishr reste sig (اسْتَوَى ) över Irak utan svärd eller spillt blod

Ahl-us-Sunnah tar avstånd från den tolkningen. De säger att resningen över tronen är en av Allâhs (ta´âlâ) egenskaper som inte skall föreställas och som måste betros. Det citeras att Mâlik bin Anas och andra från Salaf sade om denna vers:

Det är obligatoriskt att tro på den och en innovation att fråga om den.”

17:54