Så tolkar Ahl-ul-Bid´a Qur’ânen

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Kitâb-ul-Îmân, sid. 98-99

I denna fråga avvek Murdji’ah från Qur’ânen, Sunnah och följeslagarnas och deras rättmätiga efterföljares uttalanden till förmån för egna teorier och språkförståelse. Det är typiskt för Ahl-ul-Bid´a. Därför sade Imâm Ahmad:

”De flesta människorna förfelar när de börjar tolka och jämföra.”

Därför ser vi hur Mu´tazilah, Murdji’ah, Râfidhah och andra Ahl-ul-Bid´a tolkar Qur’ânen efter egna ideologier och egen rationalitet och språket. Du finner dem inte tolka Qur’ânen enligt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther och följeslagarnas, efterföljarnas och imamernas uttalanden. De rättar sig varken efter Sunnah eller Salafs enighet och rapporteringar – de rättar sig bara efter rationalism och språk. Inte heller finner du dem utgå från Qur’ân-tolkningar baserade på rapporteringar, hadîther och Salafs uttalanden, utan från etikböcker och skolastiska böcker som har skrivits av deras ledare. Samma metodik har kättarna; de baserar sig på filosofiböcker, etikböcker och språkvetenskap. Böcker om Qur’ânen, hadîther och rapporteringar struntar de i. Dessa människor vänder ryggen åt profetiska texter, ty de anser inte att sådana texter utgör någon kunskap.