Så tilltalas lärda och föräldrar

´Allâmah Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) sade:

”Tilltala inte honom vid hans namn eller vid hans titel och namn som till exempel: ”Shaykh så-och-så!” Säg istället: ”Min Shaykh! Vår Shaykh!” Nämn inte hans namn. Det är hövligare. Dua inte honom och ropa inte på honom från långt håll så länge det inte är nödfall.”

Fri är Allâh från brister! Nu kommer tillrättavisningar. Tilltala inte honom vid hans namn. Säg inte: ”Muhammad! ´Abdullâh! ´Alî!” Inte heller: ”Shaykh Muhammad! Shaykh ´Abdullâh!” Säg istället: ”Min Shaykh! Vår Shaykh!”

Författaren sade:

”Nämn inte hans namn. Det är hövligare.”

Gäller samma sak fadern? Kan du nämna din faders namn i tredje person? Vissa följeslagare gjorde det. Exempelvis sade Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ):

”´Umar sade…”

Att namnge fadern i tredje person är mildare än att tilltala honom på det viset. Det är respektlöst att ropa på sin fader vid namn. Det är däremot inte respektlöst att namnge honom i tredje person om han är känd för kunskap. Allt är alltså relativt. Tilltal bör vara mer respektgivande.

Författaren sade:

”Dua inte honom…”

Säg inte: ”Du sade så och så.” Det är respektlöst. Det tyder också på att han har sagt något som du inte behagas av. Hur skall du säga då? Säg: ”Vi sade så och så. Vi läste så och så…”

Författaren sade:

”… och ropa inte på honom från långt håll…”

Ropa inte från andra sidan gatan: ”Så-och-så!” Det är olämpligt så länge det inte är nödfall såtillvida att han befinner sig nära en grop, har en bil i närheten eller något annat farligt. I så fall är det harmlöst att ropa på honom från långt håll.