Så tilltalar du en tiggare

Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî (d. 763)

al-Âdâb ash-Shar´iyyah (2/43)

Det rapporteras att Ahmad sade till en tiggare:

رزقنا الله و إياك

Må Allâh sörja för oss och för dig.”

al-Khallâh återberättade ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

Säg inte till en tiggare:

بورك فيك

Må du välsignas.”

Ty tiggaren kan vara såväl otrogen som muslim. Säg istället:

رزقنا الله و إياك

Må Allâh sörja för oss och för dig.”

Ubayy bin Ka´b (radhiya Allâhu ´anh) sade:

När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åkallade började han med sig själv och sade: ”Må Allâh benåda oss och Mûsâ. Om han bara hade härdat hade han sett märkvärdigheter från sin kollega, men han sade:

إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا

”Om jag hädanefter skulle fråga dig om något, låt mig då inte stanna i ditt sällskap; hela skulden för detta skulle då falla på mig!”12

Rapporterad av Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och at-Tirmidhî. Dess berättarkedja är bra. Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Börja med dig själv.”

Tillsynes gäller det sådant som berör både jordelivet och efterlivet.

118:76

2Abû Dâwûd (3984). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (3984).