Så tillåter al-Ikhwân al-Muslimûn avbildning

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (2/473)

Alla sorters bilder måste undvikas; bilder på kläder, i hem, på madrasser, ty hadîthen säger:

Änglarna går inte in i ett hem vari det finns en bild eller en hund.”

Lokala al-Ikhwân al-Muslimûn har utslag i vilka de tillåter avbildning. Deras utslag är bedrägliga och lömska. De säger att bilderna är endast en frysning. Vad är det för struntprat egentligen? De säger att bilderna är inget handarbete. Faktum är att avbildning behöver visst handarbete; fotografier måste framkallas och allt vad det innebär. Bedrägeri och felslut. De tycks se allvarligt på ränta, ehuru de själva faller i ränta, samtidigt som de tar lätt på avbildning som kan ha en mycket allvarligare inverkan på muslimska liv. Hoten mot avbildning är hårdare än hoten mot ränta; hur kan de då ta lätt på avbildning?