Så tänker dårarna

Psaltaren 14:1

Dårarna tänker: ”Det finns ingen Gud.”

De handlar fördärvligt och skändligt,

ingen gör det goda.

2Herren blickar ner från himlen,

han ser på människosläktet:

Finns det någon som är klok,

någon som söker sig till Gud?

3Men alla har avfallit, alla är fördärvade.

Ingen gör det goda, ingen enda.

4Har de ingenting lärt, dessa ogärningsmän,

som lever på mitt folk, äter det som bröd

och aldrig åkallar Herren?

5Så drabbas de av skräck,

ty Gud är hos de rättfärdiga.

6Era onda anslag mot den svage

skall göras om intet,

ty Herren är hans tillflykt.