Så talar inte Herren och Skaparen

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 260

Messias sade till sina lärjungar:

”Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig.”1

”Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen.”2

Han sade till personen som högg av överprästens öra:

”Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd. 53Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än tolv legioner änglar till min hjälp?”3

Talar änglarnas herre, gud och skapare på det viset?

1Matteusevangeliet 10:40

2Matteusevangeliet 10:33

3Matteusevangeliet 26:52