Så svarar de lärde på frågor

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 112

Jag uppmanar er att hålla fast vid Qur’ânen. Studera under lärde som följer Salaf. Gå till Shaykh Ibn Bâz och lär er sann islam från honom. Gå till de lärde i Madînah, Riyâdh och andra städer i detta land som känner svartsjuka för Salafs metodik. De stadgar människorna och får dem att hålla tag i denna väldiga gåva.

För två år sedan kom en grupp ungdomar som var besvikna på de lärde. Jag sade till dem att dessa lärdes samvete är rent. Jag känner inte till att de förbjuder det lovliga eller förlovar det förbjudna, betraktar rätt som fel eller fel som rätt. Det förbjudna är alltid förbjudet. De kungör det i radioprogram. Om du frågar om ränta, säger de att ränta är förbjuden. Om du frågar om avbildning, säger de att avbildning är förbjuden. Om du frågar om rökning, säger de att rökning är förbjuden. Om du frågar om olika synder, säger de att de är förbjudna. De förlovar inget förbjudet och de förbjuder inget lovligt. De varken kompromissar eller är någon till lags. Framför allt inte Shaykh Ibn Bâz. Deras utslag är nedskrivna och stödda av bevis. Till och med dessa utslag som Ahl-ul-Ahwâ’ missbrukar för att förtala dem är stödda av Qur’ânen, Sunnah och islamisk förståelse.