Så svag är hadîthen “Ta hjälp av maten från frukosten.…”

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Dha´îf al-Djâmi´ as-Saghîr (816)

816 – Ta hjälp av maten från frukosten för att kunna fasta på dagen, och av middagssömnen för att kunna dyrka på natten.

Rapporterad av Ibn Mâdjah, al-Hâkim, at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr och al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” via Ibn ´Abbâs.

Svag.

Se “adh-Dha´îfah” (2758).