Så svag är hadîthen “Om ni fastar får ni bruka Siwâk på förmiddagen…”

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Dha´îf al-Djâmi´ as-Saghîr (579)

579 – Om ni fastar får ni bruka Siwâk på förmiddagen och inte på eftermiddagen. Det finns inte en fastande vars läppar torknar på eftermiddagen utan att han kommer med ett ljus mellan ögonen på Domedagen.

Rapporterad av at-Tabarânî och ad-Dâraqutnî via Khabbâb.

Svag.

Se ”adh-Dha´îfah” (401).