Så svag är hadîthen ”När värmen blir högre ska ni ta hjälp av koppning…”

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Dha´îf al-Djâmi´ as-Saghîr (367)

367 – När värmen blir högre ska ni ta hjälp av koppning. Låt inte ert blod drabbas av hyperemi1 så att den dödar er.

Rapporterad av al-Hâkim via Anas.

Påhittad.

Se “adh-Dha´îfah” (2331).