Så svag är hadîthen ”Mitt samfunds meningsskiljaktighet är nåd.”

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Dha´îf al-Djâmi´ as-Saghîr (230)

230 – Mitt samfunds meningsskiljaktighet är nåd.

[as-Suyûtî sade:] Rapporterad av Nasr al-Maqdisî i ”al-Hudjdjah” och al-Bayhaqî i ”ar-Risâlah al-Ash´ariyyah” utan berättarkedja. Nämnd av al-Hulaymî, al-Qâdhî Husayn, al-Djuwaynî och andra. Måhända nämns den i andra böcker som vi inte har tagit del av.

Påhittad.

Se “adh-Dha´îfah” (57).