Så svag är hadithen ”Kärlek till hemlandet hör till tron.”

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (1/110)

36 – Kärlek till hemlandet hör till tron.

Påhittad, liksom as-Saghânî och andra sade.

Betydelsen är inte heller korrekt. Precis som kärlek till en själv, pengar och annat, är också kärlek till hemlandet en naturlighet. Det är ingen berömvärd kärlek eller något tron fordrar. Ser du inte att alla älskar sitt hemland? Det finns ingen skillnad mellan muslimer och otrogna på den punkten.